Tomtkarta

Fastigheten består alltså av två fastigheter, 5:14 och 5:16.

Här finns en tomtkarta där man kan se hur tomten ser ut och vad som är äng respektive skog.
Fastigheten 5:16 är alltså den med huset på (till vänster om beteckningen 5:16) medan 5:14 är tydligt markerad.

Notera att "sommarvägen" går över marken 1:2 och eventuellt 3:12 (högst upp på bilden).

Tillbaka till Huset