Om vägar och jakträtt

Några har undrat om vägarna till fastigheten, både den vanliga och "sommarvägen", dvs den väg som går över ängarna ned till stora vägen.

Jag har varit på Lantmäteriet för att undersöka lite men tyvärr var experten på detta på semester. Dock verkar det som om dessa vägar funnits i många år och ingen kan ställa sig i vägen för att man uttnyttjar dem.
Om man vill göra om "sommarvägen" till en större tyngre väg så är det nog säkrast att prata med markägarna. Vägen går över vår mark samt grannfastighetens mark 1:2 (se tomtkartan). Jag har kontaktuppgifter till dessa.

Angående jakträtt så har jag pratat med Bertil Bäckström på Svensk Jägarförbundets lokalavdelning och han säger att jakträtt troligen finns på småvilt (och även på älg) men att fastigheten troligen ingår i Mo jaktvårdsområde och då skall man vara registrerad hos dom för att få vara med och jaga älg. Vilka stadgar som jaktvårdsföreningen har för att få vara med måste man kontrollera med respektive område. Det kan vara så att 4 ha inte räcker till och att man då får arrendera mark. Om fastigheten är registrerad hos Mo jaktvårdsområde så är det redan Ok.
Jag har kontaktuppgifter till ordföranden i Mo Jaktvårdsområde.

/åke

Tillbaka till Huset