Kända och okända fel och brister samt besiktning.

Den tid vi har tillbringat i huset, de olika saker vi tittat och grävt i och all information som vi fått från olika håll (bla vår far som varit med längre än vi..) leder till slutsatsen att huset är i omodernt men gott skick. Många tecken tyder på att dom byggt rejält och inte fuskat, bla kan man se det på den rejäla grunden som inte verkar ha sjunkit eller spruckit i någon nämvärd omfattning. Detta kan ses på att det inte finns några stora sprickor eller förskjutningen på tapeterna i hörn på väggar.
Det mesta fungera som det skall och det finns gott om utrymmen och vrår.

De frågetecken som finns är:

Besiktning

Besiktning är upp till köparen. Om grava fel då framkommer kan en ev. prisjustering diskuteras.

Tillbaka till Huset